+40 0265 268518

St. Retezatului Nr. 12, Targu-Mures, jud. Mures

Menu

Acte

Vanzari de apartamente
- Actul de proprietate al apartamentului;
- Schita cadastrala vizata de
- Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administrata Financiara;
- Adeverinta de achitare integrala (daca este cazul);
- Verificarea situatiei cheltuielilor la Asociatia de locatari si la .mizorii de utilitati, dupa caz (Salubris, Distrigaz, E-On etc.);
- Buletinele de identitate ale vanzatorilor si cumparatorilor;
- Extras de carte funciara sau cerbficate de sarcini (de aceste acte se ocupa biroul nostru la sobătarea dumneavoastra).

Vanzari terenuri si case
- Actul de proprietate al casei (contract de vanzare-cumparare/ donatie/ autorizatie de construire etc.);
- Actul de proprietate al terenului (titlu de proprietate/contract de vanzare-cumparare/ donatie etc.);
- Schita cadastrala vizata 0.C.P.I.;
- Adeverinta de la Primarie cu inscrierea in rol;
- Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Financiara;
- Pentru constructii noi - adeverinta de la Primarie cu valoare de impunere, procesul verbal de receptie finala, raportul de evaluare daca este cazul;
- Pentru terenurile intravilane, categoria de folosinta curti - constructii pe care nu se afla edificata o constructie, cerbficatul de urbanism, eliberat de Primaria unde este situat terenul, in conditiile Legii 350/2001.

Dezbaterea mostenirii
- Anexa 24 de la Primaria de domiăliu al defunctului;
- Certificatul de deces al defunctului;
- Certificatul de casatone al sotului supravietuitor (daca este cazul);
- Certificatul de nastere pentru fii mostenitori;
- Certificatul de nastere si casatorie pentru fiicele mostenitoare;
- Actele de proprietate pentru bunurile mostenite, Certificat de actionar, Carti de identitate ale autovehiculelor etc.;
- Declaratii de renuntare la succesiune (daca este cazul);
- Declaratii de acceptare a succesiunii (daca este cazul);
- Pentru minori si incapabili - dispozitie de curator eliberata de Autoritatea Tutelara.

Certificatul de sarcini
- Cerere;
- Copie a actului de proprietate (Titlu de proprietate, autorizatie de construire, Cerbficat de Mostenitor, Contract de vanzare-cumparare etc.).

Extras de carte funciara
- Cerere;
- Copie dupa actul de proprietate intabulat;
- Copie dupa incheierea de intabulare.

Intabulare imobile (case, terenuri, apartamente)
- Cerere;
- Copie legalizata a actului de proprietate (Titlu de proprietate/contract de vanzare-cumparare/ donatie/ autorizatie de construire/ Certificat de Mostenitor etc.)
- Adeverinta de achitare integrala (daca este cazul), copie legalizata;
- Certificatul de atestare fiscala (eliberat de Administratia Financiara);
- Schita cadastrala vizata de 0.C.P.I.;
- Pentru constructii noi: proces-verbal de receptie a lucrarii.

Facebook Twitter Google+
×

Log in