+40 0265 268518

St. Retezatului Nr. 12, Targu-Mures, jud. Mures

Menu

Tarife

Onorariile pentru serviciile prestate de notarii publici, se stabilesc de către Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici, cu aprobarea Ministerului Justitiei.

Pentru toate operatiunile notariale onorariile sunt minimale potrivit art.28, alin.2, lit. c, din Legea privind notarii publici si activitatea notariala nr.36/1995, iar notarii publiă nu vor putea incasa onorarii mai mici, cu exceptia cazurilor prevazute de art.22 alin.3 si art.23-25, din Normele cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici.

Pentru serviciile prestate, notarii publici au dreptul la:

a) onorarii stabilite in sume deterrninate;
b) onorarii graduale - pe transe si in cote procentuale.

Onorariile percepute pentru serviciile prestate de BNPA "HOLBACH & ROZSA" sunt cele minimale stabilite in ANEXA NR. 1, 2, 3, 4 si 5 din Normele cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici.

La BNPA "HOLBACH ROZSA" se pot acorda urmatoarele reduceri:

• Se pot acorda reduceri de 90% din totalul onorariului stabilit pentru actele si procedurile notariale incheiate de Uniunea Nationala a Notarilor Publici, Camerele Notarilor Publici, personalul acestora sau al birourilor notarilor publici, precum si cele ale notarilor publici, de sotii si copii lor minori.
• Se pot acorda reduceri de pana la 70./o din totalul onorariilor pentru actele in care parti sunt magistrati, sotii acestora si copii lor minori.
• Se pot acorda reduceri de pana la 15% pentru redactarea, procesarea si multiplicarea inscrisurlor intocmite de avocati si consilieri juridici pe baza delegatiei sau imputernicirii eliberate in acest sens, precum si oricaror persoane cu studii juridice superioare, daca acestea, sotii, ascendentii si descendentii lor figureaza ca parte in act. Reducerea nu se aplica in cazul in care inscrisurile sunt redactate, dactilograflate, procesate si multiplicate de catre consilierii juridici ai Camerelor de Comert si Industrie, oficiilor Registrului Comertului, cu exceptia cazurilor in care aceste institutii figureaza ca parte in act.
• Se pot acorda reduceri de pana la 30% din onorariul stabilit pentru autentificarea contractelor de garantie redactate de consilierii juridic ai societatilor creditoare, pentru creditele acordate persoanelor care nu beneficiaza de reduceri si scutitri prevazute in alte dispozitii din prezentele Norme.

La _BNPA "HOLBACH & ROZSA" sunt scutite de la plata onorariilor urmatoarele acte intocmite in scopul valorificarii unor drepturi prevazute de lege cu exceptia cheltuielilor materiale:

- Declaratii pentru obtinerea ajutorului de somaj;
- Declaratii pentru obtinerea ajutorului social;
- Declaratii pentru obtinerea alocatiei de stat pentru copii;
- Declaratii pentru acordarea burselor pentru elevi si studenti;
- Declaratii pentru stabilirea sau valorificarea drepturilor fostilor detinuti politici, veteranilor de razboi si a vaduvelor acestora;
- Declaratii pentru stabilirea sau valorificare drepturilor persoanelor cu handicap.

Facebook Twitter Google+
×

Log in